Strona głównaOfertaDla klientaReferencjeNasze realizacjeCertyfikatyKontaktRODO
Strona główna
 
INTERLOKUM w ramach administrowania i zarządzania nieruchomościami oferuje swoim Klientom profesjonalizm, stosowanie wysokich standardów oraz skuteczność w działaniu. Współwłaścicielami firmy są licencjonowani zarządcy nieruchomości: Zbigniew Jackowski i Dariusz Nieczuja-Urbański, ponadto Dariusz Nieczuja-Urbański legitymuje się uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i wiceprezesem  Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Regionu Łódzkiego. Prowadzi również wykłady podczas szkoleń zarządców.

    Zbigniew Jackowski prowadzi działalność gospodarczą od 2004 roku, natomiast Dariusz Nieczuja-Urbański był zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie w Administracji Łódź-Polesie „Konstantynowska” i zajmował się przede wszystkim Wspólnotami mieszkaniowymi, uczestnicząc od 1995 roku w całym procesie wdrażania w życie ustawy o własności lokali.

    Firma posiada duże doświadczenie na rynku zarządzania w całej rozciągłości procesu. Dariusz Nieczuja-Urbański, który w okresie obowiązywania licencji zarządcy nieruchomości prowadził także praktyki dla osób ubiegających się o tę licencję, jest autorem lub wiodącym współautorem ocieplenia bloków na osiedlu Koziny. Część realizowanych tam prac wykonywana była we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego udzielającego premii z budżetu państwa przyznawanych na termomodernizację budynków. Wg danych uzyskanych z jednego z banków, Administracja, w której był wówczas zatrudniony zrealizowała więcej termomodernizacji, niż wszystkie pozostałe administracje komunalne w całej Łodzi.

  Wszyscy pracownicy Interlokum mają zawarte umowy o pracę, posiadają ważne badania lekarskie i szkolenia BHP. Współpracujemy z wieloma osobami oraz firmami zarządzającymi, których właścicielami byli członkowie Komisji Kwalifikacyjnej przydzielającej licencje zawodowe, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, prowadzącymi wykłady na kierunkowych studiach podyplomowych, seminariach i szkoleniach.

Firma prowadzi także profesjonalne przeglądy techniczne budynków

Zapraszamy do współpracy!