Strona głównaOfertaDla klientaReferencjeWażne telefonyCertyfikatyKontakt
RODO

 

Szanowni Państwo,

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO, ang. GDPR). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga kontaktu z nami – wystarczy, że zapoznają się Państwo z poniższymi informacjami, mówiącymi w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

INTERLOKUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami s.c Ewa ZBIEŻAK, Magdalena KRYSTECKA , 90-612 Łódź, ul. Gdańska 54 lokal 213, 
NIP 7272854895, REGON 520677562 
jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny sposób oraz dbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie było zgodne z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, przekazane nam wraz z pozostałymi dokumentami wspólnoty przy zawieraniu umowy o administrowanie lub później indywidualnie podczas dostarczenia aktu notarialnego, potwierdzającego wykup mieszkania i jednocześnie fakt dołączenia do członków Wspólnoty Mieszkaniowej to m.in.:
- nazwisko i imiona
- adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny
- numery kontaktowe oraz adres e-mail

Powyższe dane wykorzystujemy w związku z wykonywaniem obsługi Państwa nieruchomości, w tym
w szczególności w następujących celach:
- prowadzenie aktualnego rejestru właścicieli mieszkań na danej nieruchomości

- ustalanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

- prowadzenie ewidencji właścicieli i ich udziałów w nieruchomości wspólnej

- prowadzenie odpowiedniej księgowości, pełnych rozliczeń z właścicielami za media i świadczenia
  związane z lokalem

- windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu przedsądowym polegająca na wysyłaniu
 wezwań do zapłaty      
- przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty

- wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali – o niezaleganiu z opłatami

- dokonywanie comiesięcznych naliczeń, wystawianie not księgowych i faktur

- przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących wspólnoty

 Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane te przetwarzamy przez cały czas trwania umowy o zarządzanie oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.

 Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiednią podstawę prawną:
- uprawnionym organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony
  Danych Osobowych)
- podmiotowi obsługującemu nasz system informatyczny
- podwykonawcom (dotyczy umożliwienia kontaktu z poszczególnymi mieszkańcami, jeśli jest to niezbędne)

- podmiotom świadczącym usługi  - pomoc prawną
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową
- podmiotom odzyskującym wierzytelności (komornicy)

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy z Państwa ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem że do naszej dyspozycji muszą pozostać dane w minimalnym zakresie umożliwiającym obsługę nieruchomości

- przenoszenia danych

- wniesienia sprzeciwu

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasze dane kontaktowe:

INTERLOKUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami s.c Ewa ZBIEŻAK, Magdalena KRYSTECKA
90-612 Łódź, ul. Gdańska 54 lokal 213
NIP 7272854895, REGON 520677562

90-612 Łódź
tel. (42) 634-84-26

e-mail: biuro@interlokumlodz.pl

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)

 

Strona główna
Oferta
Dla klienta
Referencje
Ważne telefony
Certyfikaty
Kontakt
RODO